Дата: 13 септември 2010 г.

Тема: Представяне на вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в областните администрации.

Лектори: Георги Димитров, Богдан Петров, Десислава Кръстева