Дата: 14 септември 2010 г.

Тема: Представяне на вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинските администрации.

Лектори: Богдан Петров, Десислава Кръстева