Дата: 13 октомври 2010 г.

Тема: Представяне на Инструкция за привеждане на типови вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител на общински и областни администрaции към нуждите на конкретна администрация.

Лектори: Георги Димитров, Богдан Петров, Десислава Кръстева