АФА ООД (България)

АФА е основана през месец май 1991 г. и е първата специализирана одиторска фирма в България.

През годините АФА се утвърди не само като най-голямата одиторска фирма с българско участие, но и като консултантска компания, предлагаща широк кръг от услуги. Предоставя комплексни услуги и отговори на въпроси относно: одит на финансови отчети, счетоводни услуги, обработка на заплати, данъчни консултации и услуги, консултации и услуги в областта на корпоративните финанси, на търговското право, валутното, трудовото и осигурително законодателство, както и консултантски услуги, свързани с внедряване на комплексни информационни системи (ERP).


Експертни дейности