BIBA - Институт за производство и логистика в Бремен GmbH

Институтът за производство и логистика в Бремен (BIBA) е инженерно-изследователски институт, разработващ технически и организационни решения за различни области на производствените технологии, както и от други научни дисциплини, и ги прилага на практика както в МСП, така и в многонационални компании.