Бизнес етикетът е начинът, по който посрещаме очакванията във взаимодействието между сътрудници в компанията, компанията и клиентите, както и на компанията и други заинтересовани страни. Правилата на етикета са много и могат да бъдат доста сложни. В това обучение ние се фокусираме върху най-важните и доказани правила за етикет за ситуации, които обикновено се срещат във всички бизнес постановки.

Обучението включва:

  • Как да бъдете успешни и запомнящи се по правилата?
  • Кои са правилата и нормите за поведение в обществото, в офиса, по време на бизнес среща, на формални и неформални събития, на коктейл и др?
  • Как да разчитате правилно дрес кода, дори когато не е упоменат в поканата?
  • Как да се подготвите за различни събития?
  • Как да сте убедителни и уверени в различни компании и събитийни постановки?
  • Как да общувате успешно на networking събития?
  • Как да се представяте и как да представяте други хора?
  • Как да започнете и как да поддържате разговор във формална и неформална среда?
  • Как да оставите трайна следа и да бъдете приятна и желана компания?

Успехът във всяка индустрия разчита на взаимоотношения, независимо дали с колеги, клиенти, доставчици или инвеститори. Когато сте добре обучени и внимателни в отношенията с другите, създавате приятни, продуктивни и дългосрочни бизнес отношения и е важно да знаете как да блеснете в компанията на другите.

Обучител: проф. д-р Даниела Илиева