Бизнес етикетът е начинът, по който посрещаме очакванията във взаимодействието между сътрудници в компанията, компанията и клиентите, както и на компанията и други заинтересовани страни. Правилата на етикета са много и могат да бъдат доста сложни. В това обучение ние се фокусираме върху най-важните и доказани правила за етикет за ситуации, които обикновено се срещат във всички бизнес постановки.

Обучението по Бизнес етикет може да помогне на вашата организация да подобри следните области:

  • Убедително представяне
  • Представителност на служителите
  • Брандиране и разпознаваемост на компанията
  • По-добри отношения с клиенти
  • Ангажираност и работа в екип

Успехът във всяка индустрия разчита на взаимоотношения, независимо дали с колеги, клиенти, доставчици или инвеститори. Когато сте добре обучени и внимателни в отношенията с другите, създавате приятни, продуктивни и дългосрочни бизнес отношения и е важно да знаете как да блеснете в компанията на другите.

Обучител: доц. д-р Даниела Илиева-Колева