Общуването е отговорност.

Това обучение е за екипи, организации и мениджъри, които искат да подобрят комуникационните си умения и да усвоят бързи и ефективни инструменти за вербално и невербално общуване.  За тези, които са готови да поемат отговорност в името на комуникационния успех.

Обучението вклкючва:

  • Какъв е успешният комуникационен модел днес?
  • Как да излъчвате правилните послания чрез езика на тялото?
  • Как да разчитате езика на тялото на тези, с които общувате?
  • Как да формулирате вербалните си послания, така че да ви разбират правилно?
  • Как да “излезете” от себе си и да се видите през очите на събеседника?
  • Как да сте печелившата страна по време на преговори?
  • Как да се представите по най-добрия начин във времевите ограничения на съвременния бизнес?
  • Как да създадете презентация, която да бъде запомнена?
  • Как да използвате техниките на невро-лингвистично програмиране и коучинг за по-добра, по-бърза и по-успешна комуникация?

Обучител: проф. д-р Даниела Илиева