CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Градският съвет на Лисабон е изпълнителения орган на община Лисабон, чиято мисия е да определя и изпълнява политики, които насърчават развитието на общината. Той е най-големият в страната, като се състои от 17 съветници, представляващи различни политически сили. Първият кандидат в листата с най-много гласове на общинските избори или, в случай на овакантяване на поста, този, който го следва в съответната листа, поема поста кмет на общината.