Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (Белгия)

CETIC е белгийски изследователски център, който акцентира върху информационните и комуникационни технологии. Неговата основна задача е да действа като интерфейс между академичната общност и промишлеността за да съживи изследванията и иновациите в област Валония и извън нейните предели. Трите отдела за изследвания в CETIC имат експертен опит в:

• Софтуер и системен инженеринг с акцент върху софтуерните процеси и качеството на продуктите, инженеринговите изисквания, формални методи, и информационни системи на обратен инженеринг;

• Вградени и комуникационни системи особено в хардуер-софтуер съвместно проектиране, и методологии, свързани с програмирането на електронни карти (FPGA);

• софтуер и услуги, технологии, насочени към висока надеждност, мобилност, семантичноij, сигурност, поверителност и надеждност в информационната среда.