Centre for Research and Technology, Hellas /CERTH (Гърция)

Институтът по информационни технологии е изследователски институт, основан през 1998 г. като организация с нестопанска цел под егидата на Генералния секретариат за изследвания и технологии (GSRT) на Гърция. От 03.10.2000 г., институтът е един от основателите на Центъра за изследвания и технологии Гърция (CERTH).