CESIE (Италия)

CESIE е Европейски научно-изследователски център и център за инициативи, създаден през 2001 година.

Тяхната мисия е да популяризират иновации в образованието, участие и растеж. CESIE работи с етноцентрична глобална енергия и се фокусира върху индивидите и разнообразието в човечеството.