Computer Crime Research Center (Украйна)

Изследователският център за компютърни престъпления е създаден да ръководи изследвания в правно-наказателни проблеми на кибер престъпленията с цел да оказва научна и методическа помощ и консултации. Извършва анализ на резултатите от научно-практически изследвания в сферата на противодействие и предотвратяване на компютърни престъпления.