Период: Юни 2006 - Юни 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Целта на проекта е да предостави форум за изследователи и практици от страните в НАТО и държавите, участващи в програмата Партньорство за мир, по-специално новите (като България) и възможни (като Украйна) държави-членове на НАТО, да обменят и формулират нови идеи, както и да установят работни контакти и да изследват възможностите за бъдещо сътрудничество сред водещите в региона експерти в борбата с тероризма и кибер-престъпленията. Специфичните теми, които се разглеждат включват връзката между кибер-тероризма и организираната престъпност, видове кибер-терористични атаки и рисковете, свързани с тях, сътрудничество на правителството в борбата и превенцията на кибер-тероризма, мерки за сигурност като автентификация и авторизация, разкриване на вмешателство в работата на мрежите, защита на данните и системите, анализ на риска, криптография, биометрия, безопасни протоколи за електронната търговия, сигурност на безжичните мрежи и експертиза при компютърните престъпления.

Изготвени са анализи на тема „Видове кибератаки и борба с кибертероризма”. Проведена е работна среща на магистрати и специалисти по компютърни престъпления с цел обучение относно новостите при кибер-престъпленията.

Проектът се осъщесвява с финансовата подкрепа на НАТО.

Партньори по проекта