Събитието се организира в рамките на проекта DEEP, който се изпълнява от консорциум от седем партньора от шест държави - Белгия, България, Италия, Полша, Португалия и Испания, в рамките на 24 месеца, считано от 01 ноември 2019 г. DEEP е насочен към настоящи и завършили ученици, както и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори.

Целта на събитието е да повишим осведомеността по отношение на постигнатите резултати, които са: 1. Платформа, достъпна на шест езика (английски, български, италиански, полски, португалски и испански). 2. Анализ на развитието на дигиталното предприемачество в пет от партньорските държави. 3. Онлайн учебни материали, насочени към дигиталното предприемачество. 4. Тестване и валидиране на учебните материали от 200 ученици.

Освен това, гостите ще бъдат запознати с основните функции на платформата, материалите и ще бъдат ангажирани в дискусии относно резултатите по проекта и тяхното практическо приложение.

Поради противоепидемичните мерки, участниците ще бъдат разделени в две групи (по 20 души). Събитието с първата група ще се проведе от 9:00 – 12:30 часа на 29.09.2021г. в „Social Innovators“, ул. „Дякон Игнатий“ 19 , ет. 2, гр. София, България.

Събитието с втората група ще се проведе от 13:00 – 16:30 часа на 29.09.2021г. на гореспоменатия адрес.

Записването става чрез попълване на онлайн формите по-долу:

Регистрация за участие в Група 1: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/f3df91bf03faf098d15c04b7adec60

Регистрация за участие в Група 2: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/b837acb882772b6447db17c3531baf

Ако линковете към формите за регистрация не се отварят, може да ни изпратите две имена, име на организация и длъжност на e-mail deep@netlaw.bg

Регистрация може да направите и на тел: +359 889 941 195

В залата е възможно да присъстват 20 души, затова при регистрация моля да споменете в коя от двете групи искате да бъдете записани.