Димар 88 ЕООД (България)

Димар 88 ЕООД е фирма, която се занимава с разработка и внедряване на системи за логистично управление и контрол на обекти в реално време. Понастоящем основната дейност е концентрирана в научно – изследователска дейност и внедряване на следните 4 системи:

- DOCS – система за контрол на напитки в кафе машини в реално време. Системата е изцяло разработена във фирмата и се предлага на пазара от 2008 година;

- iNAV – система за логистично управление на автомобилния парк на базата на GPS/GSM система. Системата за логистично управление позволява да бъдат преодолени транспортните проблеми;

- mBUTTON – система за управление и контрол на отдалечени обекти на базата на GPRS/SMS връзка. Системата може да работи в автоматичен или ръчен режим;

- COTS – многоканална система за достъп до определени ресурси за определен период от време на базата на вграден монетник и алгоритъм на работа.