Период: Юли 2013 - Август 2014
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум "Електронно обучение" стартира изпълнението на "Разработване, изграждане и внедряване на платформа с модул видео-конферентна връзка, модул електронно хранилище и модул за самообучение за работа със системата и техническото изграждане на мултимедиен учебник." Съдружници в консорциума са "Димар 88" ЕООД и Фондация „Право и Интернет".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Партньори по проекта