Акроним: SEYW
Период: февруари 2019 г. – януари 2021 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът има за цел да постигне взаимодействие между социалното предприемачество и младежката работа. Работата с младежи се нуждае от иновативност и предприемачески дух за да се изправи успешно пред предизвикателствата, които младежите в Европа срещат в днешно време. В тази връзка, младежките работници следва да бъдат готови да отговорят на тези предизвикателства и успешно да подкрепят и вдъхновяват младежите към развитие и непрекъсната промяна.

Проектът има за цел да предостави възможност на младежките работници да придобият подходящи знания в областта на социалното предприемачество, да сравнят различните възприятия за значението на социалното предприемачество в Европа, позовавайки се и на различните законодателства, както и да представи добри практики на методологии, свързани със социалното предприемачество, които биха могли да послужат като пример.

Целевите групи на проекта са младежки работници, работещи в областта, които са заинтересовани и мотивирани да придобиват нови знания и умения, и желаят да споделят иновативни методи в подкрепа на развитието на младежта. Освен това, дейностите на проекта са насочени и към персонала на организациите-партньори по проекта.

Координаторът на проекта – TDM 2000, обединява усилия с партньорите по проекта - Co-Actions (Франция), Art Square Luxembourg asbl (Люксембург), MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (Естония), Law and Internet Foundation (България), Institute of Entrepreneurship Development (Гърция), за постигане на резултатите, заложени в проекта, а именно създаване на документ, целящ да представи значението и добавената стойност на социалното предприемачество, онлайн виртуално пространство и не на последно място, изготвяне на сравнителен анализ на различни работещи модели в областта.


Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.