Консорциумът по проека SEYW („Добавената стойност на социалното предприемачество в младежката работа“) би искал да ви покани да вземете участие в събитието - „Добри практики за социално предприемачество в Европа: минало, настояще и бъдеще“, което ще се проведе онлайн и ще бъде излъчено чрез платформата Zoom на 23 март 2021 г. между 17:00 и 19:00 часа. Събитието е част от разпространението на проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в младежката работа“, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.

Координаторът на проекта – TDM 2000, обединява усилия с партньорите по проекта - Co-Actions (Франция), Art Square Luxembourg asbl (Люксембург), MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (Естония), Law and Internet Foundation (България), Institute of Entrepreneurship Development (Гърция), за постигане на резултатите, заложени в проекта, а именно създаване на документ, целящ да представи значението и добавената стойност на социалното предприемачество, онлайн виртуално пространство и не на последно място, изготвяне на сравнителен анализ на различни работещи модели в областта.

С това онлайн събитие се стремим да разпространим някои от най-добрите практики в областта на социалното предприемачество, с които се сблъскахме по време на срещите по проекта SEYW. Основната цел на събитието е да представи ситуацията в шестте партньорски държави, как местните социални предприемачи се справят с пандемията , както и да предостави възможност за обмен на опит. Събитието е насочено към младежки работници, социални предприемачи, социални иноватори и други заинтересовани страни.

Гост-лектори:

  • (Предстои да бъде потвърдено), Италия - La locanda dei buoni e cattivi (Хотелски и ресторантски бизнес, даващ работа на хора в неравностойно положение) - http://buoniecattivi.it
  • Борис Колев, България - Опитен социален предприемач, управлявал различни бизнеси в България
  • Mylène l’Orguilloux, Франция - Социална и солидарна икономика, Мода и нулеви отпадъци - https://www.milanavjc.com/
  • Ioanna Georgiadou, Гърция – Health Route (Център за психотерапия, холистични терапии и образование) - https://poreia-ygeias.gr/en/
  • Kerly Piirsalu, Естония - Социален предприемач, организатор на младежка програма за социално предприемачество - http://changemakers.ee
  • Julia Gregor, Люксембург - Социален предприемач в Onperfekt (бизнес, продаващ плодове и продукти, които не се продават поради формата им) - https://onperfekt.wixsite.com/onperfekt

Предвидена програма (Предстои да бъде потвърдена):

16:00-16:30 - Откриване и поздрави, представяне на проекта и лекторите

16:30-17:30 - Презентации на лекторите за най-добрите практики в социалното предприемачество

17:30-18:00 - Въпроси на обществеността и заключения

Тук можете да се регистрирате за събитието.