Период: Януари 2006 – Април 2006
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Изработването и приемането на Закон за електронните съобщения е във връзка с имплементирането на т. нар. нова рамка в областта на електронния съобщителен сектор, действаща в държавите от Европейския съюз. В изпълнение е изготвен доклад и хармонограма относно съответствието на проекта на Закон за електронните съобщения с европейската правна рамка в областта. Екипът на Фондация "Право и Интернет" участва и подпомага на експертно ниво и дейността на работната група по законопроекта към Министерство на транспорта и съобщенията, понастоящем Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.