Дружество Фраунхофер (Fraunhofer-Gesellschaft) FHG - Германия

Fraunhofer-Gesellschaft, базирана в Германия, е водеща световна организация за приложно-ориентирани изследвания. Със своя фокус върху важни за бъдещето ключови технологии и използването на резултатите в бизнеса и индустрията, тя играе централна роля в иновационния процес. Като ръководство и източник на вдъхновение за иновативни разработки и научни постижения, тя помага за оформянето на нашето общество бъдеще. Основана през 1949 г., организацията в момента управлява 76 института и изследователски съоръжения в Германия. Повече от 30 000 служители, предимно с научна или инженерна степен, работят върху годишния изследователски обем от 2,9 милиарда евро. От тях 2,5 милиарда евро се отчитат от договорни проучвания.