ENQUIRYA BV

Комбинацията от ИТ познания, стандарти и рамки, широки перспективи, задълбочени аналитични умения и мисия за обществена услуга са уникални за една софтуерна компания. Това позволява на Enquirya да предлага практични – и понякога нетрадиционни – решения, подпомагащи организациите и проектите да постигнат своите цели.

ENQUIRYA притежава задълбочени познания по законодателството, стандартизацията и ИКТ както на национално, така и на международно ниво.