Дата: 28 септември 2016 г.

На 28 септември 2016 г. в Хага, Нидерландия, се проведе междинна среща на Управителния комитет по проект EVIDENCE.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от проф. д-р Георги Димитров – Председател, доц. д-р Даниела Илиева-Колева - Изпълнителен директор, Александра Цветкова – Ръководител проект, Десислава Кръстева - Старши правен експерт и Богдан Петров - Старши правен експерт.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.