Дата: 10 - 11 декември 2015 г.

На 10 и 11 декември 2015 г. в Рим, Италия, се проведе работен семинар Пазарни измерения. Дейността по Работен пакет 7 “Пазарни измерения” по проект EVIDENCE, трябва да определи пазарните измерения за техническите решени за събиране, съхраняване, анализиране и представяне на електронни доказателства, както и да послужи като източник на ценна информация за политици при вземане на решения за насърчаването на общ и хармонизиран европейски подход към събирането на доказателства.

Фондация "Право и Интернет" бе представена от проф. д-р Георги Димитров – Председател, д-р Даниела Илиева-Колева - Изпълнителен директор, Александра Цветкова – Ръководител на проекта и Боян Иванов – Експерт.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.