EXERCITO PORTUGUES

Военната академия (AM) има мисията да обучава офицери, предназначени за постоянния състав на армията и Националната републиканска гвардия, като им позволява да изпълняват функциите, които са им поверени по закон и подходящи умения за изпълнение на мисиите на армията и GNR и насърчаване на индивидуалното развитие за упражняване на командни, ръководни и лидерски функции. AM се развива в рамките на научното, военното и поведенческото обучение, широка гама от дейности, които имат за цел да подкрепят учениците при идентифицирането и приемането на културата и рамката на ценностите институционално установени от армията и GNR. По този начин тя практикува, внушава, развива и консолидира в учениците специфични и незаменими вечни принципи на тяхното призвание.