Expert Events

EXPERT EVENTS е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Стартирали през 2008 г., тяхната мисия е да познават експертните нужди на професионалистите в България, да следят всички релевантни промени в експертните сектори и да организират семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на техните клиенти.

EXPERT EVENTS подбира и работи с най-добрите лектори – признати експерти и професионалисти, с богат практически опит и силни умения за взаимодействие и работа с аудиторията на семинарите.

Специализирани в провеждането на обучения в областите: Мениджмънт, Маркетинг, Корпоративни финанси, Право, Обществени поръчки, Законодателни промени, Данъчно облагане. В програмите на семинарите залагат на практическия подход, разглеждането на множество казуси, дискусиите – лектор, участници и привеждането на примери от практиката.

Експертни дейности