Скорошно проучване показва, че мигрантите страдат от бедност, дискриминация и маргинализация докато живеят в Европейския съюз (Belloni, 2016; 2019; Esson, 2015; Innes, 2016; Kuschminder, 2018; Ossipow, Counilh & Chimienti, 2019; Pogliano, 2016; Patterson & Leurs, 2019; Tuckett, 2016; Sawert, 2020).. Обстоятелства, които се усложняват от пандемията от COVID-19 и икономическото ѝ влияние. Макар и да не е панацея спрямо предизвикателствата, възпрепятстващи ефективната интеграция на мигранти, прилагането на технологиите и цифровизацията на услугите предлагат някои решения. Тази конференция ще разгледа именно някои от тях.

Партньорите по проект MIICT имат удоволствието да представят програмата на финалната конференция, която ще се проведе на 26-ти януари 2022 г. онлайн, което осигурява възможно по-широко участие от целия свят. Конференцията има за цел да представи финалните резултати от проекта MIICT - Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ , подкрепен от Европейската комисия. Другата цел да събитието е да обедини експерти, работещи в областта на миграция, интеграция цифровизация, за да представят предизвикателства и решения във връзка със съвместното създаване на ИКТ решения , подпомагащи интеграцията на мигрантите, включително търсещите убежище и бежанци. Конференцията ще представи резултатите от различните стъпки в процеса от изработването на методология, използвана при съвместното създаване с крайните потребители на ИКТ решения, чрез разработването на възможни технологични решения. Лекторитете включват разработчици на технологии, инженери, компютърни специалисти, изследователи, адвокати и представители на неправителствени организации. Конференцията ще се фокусира още върху сигурността, защита на личните данни, етиката и неприкосновеността на личния живот.

Панелите ще се съсредоточат върху съвместното създаване, проучването въз основа на данни, технологични решения и устойчивост:

Панел 1: Съвместно създаване - експертите ще коментират как ИКТ решенията могат да осигурят ефикасна и ефективна интеграция, когато са създадени съвместно с крайните им потребители. Съ-творческите методи са осведомяващи и имат трансформиращ ефект върху участващите мигранти, но същевременно поставят и предизвикателства. Презентациите ще подчертаят някои от тях, както и недостига на информация, който често се забелязва между авторите на проекти и политики и експертите на терен. Ще се споделят още наблюдения относно надеждността на методологията за съвместно създаване. Експертите също така ще разгледат правните и етичните съображения, свързани с разработването на ИКТ решения за интеграция на мигранти.

Панели 2-4: Проучване въз основа на данни - експерти от проекта MIICT ще коментират резултатите от пилотните страни заедно с външни експерти относно персонализирането на ИКТ решенията. Ще се обсъди значението на ИКТ решенията за мигрантите, търсещите убежище и бежанците. В дискусиите ще се включат ключовите доставчици на социални услуги в Италия, Кипър и Испания, които ще докладват за дейности, извършвани по време на различни фази на проучването, чрез използването на хибридни подходи поради пандемията от COVID-19.

Панел 5: Технологични решения - тук експертите ще представят едно възможно технологично решение, създадено от проекта MIICT - интерактивна платформа наречена IMMERSE. Панелът ще включва и презентации от други експерти, които ще разгледат значението на други технологични решения като изкуствения интелект.

Панел 6: Въздействие и устойчивост - експертите в този панел ще дискутират констатациите от кръглите маси на високо равнище относно политиките и ще разглеждат как разгърнатите решения могат да бъдат устойчиви, чрез мониторинг и валидиране с оглед гарантиране, че мигрантите не са изложени на риск или липса на информация.

ПРОГРАМА

10:30 - 11:00

Откриване и въведение в MIICT - Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ , подкрепен от Европейската комисия

 • Професор Бабак Ахгар, Координатор на проект MIICT, CENTRIC, Sheffield Hallam University,
 • Хинано Спреафико - длъжностно лице по проект MIICT - ICT Услуги за миграция, Изпълнителна агенция за научни изследвания., Европейска комисия
 • Встъпителна реч от Мигел Алмарио, - Международна организация по миграция.

11:00 - 12:00

Панел 1: Съвместно създаване на технологични решения в помощ на интеграцията на мигранти
Модератор: Леда Кунева, Научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията, България

 • д-р Карън Латриша Хю, Ръководител на проекта MIICT, CENTRIC, Sheffield Hallam University, ,,Съвместно създаване на обществени електронни услуги за миграция: от предизвикателства до решения'';
 • д-р Мариам Карими, проект Easyrights по програма „Хоризонт 2020“, Научен сътрудник след докторантура в Миланския политехнически университет, катедра по архитектура и градски изследвания, ,,Потенциалът на колективната интелигентност и краудсорсинг за интеграция на имигранти: Случаят на easyRights Wikispace'';
 • Петя Петева, експерт правни проекти, Фондация ,,Право и Интернет'', България, , проект MIICT, ,,Правни и етични съображения в ИКТ за миграцията'';
 • Въпроси и отговори.

12:00 - 13:00

Панел 2: Изследвания на миграцията и нови технологии в Испания
Модератор: Гонсалес Риера, Евро-Арабска Фондация за научни изследвания

 • Патриша Буесо, изследовател, Евро-Арабска Фондация за научни изследвания, Испания, проект MIICT,,„Подкрепа за мигрантите чрез ИКТ в Испания. Основните изводи от проекта MIICT“;
 • Антонио Хавиер Хименез Паиз, , Социален работник на Международната програма за закрила, Испански Червен Кръст, „Социо-трудова интеграция на мигранти: Предизвикателства и пречки в контекста на международната закрила“;
 • Професор Рут Бремехо Касадо, Университет „крал Хуан Карлос“, Мадрид, Испания. ,,Достъп и използване на ИКТ от жени мигранти в Испания'';
 • Въпроси и отговори.

30 минути обедна почивка
13:30 - 14:30

Панел 3: Използване на информация, получена на терен и наблюдението на място: Случаят на Кипър
Модератор: Кахина Льо Лувие, научен сътрудник, Университет на Северна Умбрия, , Обединеното кралство

 • Каритас, Кипър - Въведение и резюме на изпълнението на проекта MIICT;.
 • ВКБООН Кипър и Европейска подкрепа за убежище , ,,Промени и предизвикателства в миграционния пейзаж в Кипър'' в дискусия с Хришабх Сантилая от проекта Phoenix, Кипър;
 • Въпроси и отговори.

14:30 - 15:30

Панел 4: Създаване на ИКТ за подпомагане интеграцията на мигранти в Италия
Модератор: Долинда Кавало, ръководител на проекти, Европейска асоциация за местна демокрация

 • Софи Кенийли, AGENFOR, проект MIICT, ‚Подкреа за непридружени чуждестранни непълнолетни лица чрез ИКТ: предизвикателства и успехи“;
 • Сандра Зампа, Министерство на здравеопазването – Италия, ,,Законът на Зампа: Законодателство и практика относно закрилата на непридружени непълнолетни лица'';
 • Джузепе Спадаро, Председател на съда за непълнолетни в Тренто, ,,Реалности от Италия'';
 • Въпроси и отговори.

15 минути почивка
15:45 - 16:45

Панел 5: Технологични решения
Модератор: Мелина Брайтегер, Мениджър на проекта и научен сътрудник, SYNYO, Виена

 • Димос Нтиудис, научен сътрудник, Институт за информационни технологии, Гърция, проект MIICT, „IMMERSE: ,,Персонализирана система за справяне с предизвикателствата при интеграцията на мигранти''. Тази презентация ще включва и демонстрация за работа с платформата IMMERSE, създадена от проекта MIICT.
 • Атанасиос Мавропулос, Център за изследвания и технологии, Гърция проект Welcome по програма „Хоризонт 2020“ , , ,,Как съвременните технически иновации спомагат интеграцията на граждани на трети страни'';
 • Въпроси и отговори.

16:45 - 17:45

Панел 6: Въздействието на дигитализацията върху интеграцията на мигрантите
Модератор: Яри Расанен, сътрудник по проект, Laurea – Университет по приложни науки, Финландия

 • Туомас Тамилето, Laurea –Университет по приложни науки, Финландия, проект MIICT,,Измерване навъздействието на MIICT'';
 • Теони Спати, Старши научен сътрудник,Мултимодално сливане на данни и лаборатория за анализ на мултимедийни знания исоциални медии. Институт за информационни технологии, Център за изследвания и технологии, Гърция, ,,Политическипрепоръки от проекта MIICT'';
 • Професор Йорг Райнер Ньонинг, координаторна проект MICADO по програма „Хоризонт 2020“;
 • Професор Мария Амата Гарито, UNINETTUNO,Рим, проект REBUILD по програма „Хоризонт 2020“;
 • Въпроси и отговори.

Заключителни бележки от проф. Бабак Ахгар (Координатор на проект MIICT - Директор на CENTRIC).

Кликнете тук за регистрация.