Дата: 14-ти ноември 2019 г.

На 14-ти ноември 2019 г. ще се проведе финална конференция по проект PRESENT в Порто, Португалия. Целта на събитието е да представи резултатите от изследванията от всички страни партньори и крайните резултати от сравнителния анализ, разработен по проекта.

Основните теми са свързани с:

  • Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за засилване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват в наказателния процес;
  • транспониране на Директивата в законодателството на държавите-членки;
  • Примат на правото на ЕС;
  • Средства за правна защита;
  • Конституционно право на ЕС.

Финалната конференция е насочена към практикуващи юристи, прокурори и съдии от всички държави-членки на ЕС, както и студенти по право, академици и всички, които се интересуват от темата.

Подробна информация относно финалната конференция може да видите тук.

Регистрирайте се за събитието тук.