От името на консорциума по проект FAIR, Фондация "Право и Интернет" има удоволствието да Ви покани да вземете участие във Финалната конференция по проект FAIR, която ще се проведе на 17 и 18 ноември! В качеството си на централното събитие в рамките на двугодишен проект по Програма "Правосъдие", конференцията представлява идеален форум за лица, работещи активно в сферата на наказателния процес и човешките права, в рамките на който последните ще могат да обменят своя опит и знания.

Конференцията цели да събере множество практикуващи пеналисти на международно, включително адвокати, прокурори, съдии, други правоприлагащи, както и научни работници и преподаватели, активисти в сферата на човешките права, законотворци и студенти от всички държави членки на ЕС Участниците в конференецията ще имат възможността да обсъдят както преките резултати от проекта, така и да се включат в дискусии с международни експерти по следните ключови теми:

  • Достъпа до процесуални права в контекста на дигитализациятаl – възможности и рискове
  • Внедряване на ИКТ технологиите с цел пълноценното упражняване на правото на информация и превод
  • Резултати на пилотното тестване на приложението в България и Австрия
  • Представяне на FAIR Наръчника с добри практики
  • Транспониране на Стокхолмската програма ("Пътна карта на процесуалните гаранции) в Австрия, България, Гърция и Унгария

Конференцията ще се проведе онлайн, като достъпът ще бъде безплатен. Езикът на конференцията е английски. Подробна програма за конференцията можете да намерите тук. Участниците са длъжни да се регистрират предварително. Моля, регистрирайте се като напишете имейл на ангийлски на адрес: aram.bajalan@vicesse.eu.