Акроним: FAIR
Период: октомври 2018 г. - ноември 2020 г.
Статус: Приключил
Контакти: Деница Кожухарова


Описание

Гарантирането на справедлив съдебен процес за обвиняеми/ подсъдими лица в рамките на Европейския съюз чрез установяване на минимални стандарти по отношение на процесуалните права на лицата в хода на наказателното производство е сериозно предизвикателство пред държавите членки, поради някои значителни разлики в националните законодателства. Именно това стои в основата на идеята на проекта FAIR, чиято цел е да укрепи съществуващите гаранции за провеждането на справедлив съдебен процес чрез повишаването на информираността относно съответните наказателно-процесуални права, както и чрез допринасяне за практическото приложение на редица Европейски директиви, които установяват минимални стандарти по отношение на процесуалните права на лицата, участващи в наказателния процес. FAIR цели да достигне до заподозрените/ обвиняемите лица, така че те да се обогатят със знания относно правата си чрез предоставяне на информация на различни езици и посредством различни иновативни технологични способи.

Проектът FAIR се координира от Vienna Center for Social Security(Австрия), като в партньорството участват Фондация „Право и Интернет“ от България, Minority Rights Group Europe(Унгария) иCenter for Security Studies(Гърция).

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейската комисия в рамките на договор №802040.


Уебсайт на проект FAIR

Партньори по проекта