Фондацията за изследвания и технологии - Hellas (FORTH) - Гърция

Фондацията за изследвания и технологии - Hellas (FORTH) е един от най-големите изследователски институти в Гърция, с добре организирано оборудване ми висококвалифициран персонал. Институтът по компютърни науки (FORTH-ICS), провежда основни и приложни изследвания, разработва приложения и продукти, предоставя услуги. Лабораторията за разпределени изчислителни системи (DCS), е активна в изследванията за системна сигурност и мониторинг на мрежата.