Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research (Германия)

The Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) е водеща германска организация за приложни научни изследвания. Състои се от 67 изследователски институти с 23,000 служители.

Отделът по извличане на знания от данни на Института за интелигентен анализ и информационни системи на Fraunhofer IAIS, е изследователска група от 50 учени.

IAIS е водещ партньор в Алианса за "големи данни" на Fraunhofer, основан от 24 института с цел да консолидират експертизата на компанията в областта и да предоставят консултантски услуги на европейски компании в областта на "големите данни".

В Института за сигурни информационни технологии на Fraunhofer SIT, работят над 163 висококвалифицирани кадри, които специализират във всички области на информационната сигурност и разработват разнообразни технологични разрешения. Fraunhofer SIT е не само водещ център в техниките и методите, но също така притежава цялото необходимо оборудване и инструменти за анализ, проверка и валидиране на IT-базирани системи.