Funding Box Accelerator – FBA

Funding Box Accelerator (FBA) е полска частна организация с нестопанска цел, която подкрепя, популяризира и стартира технологични и иновативни инициативи за „мащабиране“ (стартиращи и технологични МСП) в Европа. FBA е създадена през 2012 г. като подкрепа на бизнеса на „The Funding Box Group“. Тя се занимава с иновациите, като допринася с разбирането си за икономическите и индустриални предизвикателства, както и глобалните си връзки с интелигентните екосистеми около предприемачеството. Платформата FundingBox (https://fundingbox.com/), с регистрирани над 28.200 (август 2020 г.) новатори, производители и предприемачи, улеснява трансграничното взаимодействие между екосистемите чрез изграждане на общности около иновативните технологии.