Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (Гърция)

HIGGS е неправителствена организация, която има за цел да засили НПО в Гърция чрез образователни и помощни програми. Тя е насочена към нови неправителствени организации и хора, които искат да се създаде НПО от самото начало.