Информационния ден на проекта StopR се проведе във Вроцлав, Полша, на 26 март 2018 г.

Събитието събра 150 заинтересовани лица, на които бяха представени проектът StopR, заедно с всичките му дейности и по-специфично – Критериите за качество, разработени от проекта.

Чрез различни занимания, включително работилница за графити, театрална постановка и конференция, включваща експерти от университети във Варшава, Краков и Ксизова, събитието насърчи дискусия по темата младежка радикализация и методи за противодействие.

Проектът StopR има за цел да разработи интернационална марка за качество, която да бъде разпозната като стандарт за най-добрите методи за предотвратяване на радикализацията. Критериите за качество са първата голяма стъпка в посока установяване на Q-mark сертификата, и скоро ще бъдат налични на платформата на проекта. В нея, младежките организации ще имат възможност да представят описания на своите методи за неформално обучение в тази област, да преминат през онлайн оценка и ако съответстват на обявени за качествени критерии, ще получат стандарт за качество, който ще ги отличи сред останалите професионални общности на младежки работници, национални и местни власти, сертифициращи органи за обучение, агенции и други донори за финансиране.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. България участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни - Унгария, Словения, Полша и Чехия.