Период: Октомври 2003 - Октомври 2004
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът реализира пилотна инициатива за излъчване на съдебни процеси в Интернет с цел повишаване на прозрачността в работата на магистратите, превенция на корупцията в правораздаването и засилване на общественото доверие и уважение към българската съдебна система, като създава условия за осъществяване на принципа „публичност на съдебния процес”, залегнал в българското процесуално право.

Конкретните дейности и стъпки за постигане на тези цели включват излъчване на дела от обществен интерес, иницииране на публични дебати в Интернет и архивиране на излъчените дела с оглед разпространяването им с учебни цели. Резултатите от проекта са директно отражение и непосредствена оценка за работата на съда и записите на делата могат да бъдат използвани при регулярната атестация на магистратите.

Проектът „Интернет съдебни процеси” получава подкрепата и одобрението на Министерството на правосъдието на РБ, Съюза на юристите в България, Правната инициатива за Централна Европа и Евразия на Американската асоциация на юристите (ABA/CEELI) и Висшия адвокатски съвет. Пилотната инициатива се реализира в партньорство с Варненския окръжен съд и Българският правен портал Лекс.БГ. Инициативата бе финансирана със собствени средства и целева помощ от Канадска агенция за международно развитие (CIDA) за подпомагане на съдебната реформа в България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Канадска агенция за международно развитие (CIDA).

Партньори по проекта