Период: август 2017 - януари 2018
Статус: Завършил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

В рамките на проект „Извършване комплексен първоначален анализ за приложимостта на проект, свързан с изграждане на Интегрирана система за сигурност на територията на община Бургас“ експертите на Фондация „Право и Интернет“ изпълняват следните задачи:

  • изследване и Анализ на принципното съответствие и приложимостта на проекта в контекста международното и европейско законодателство и Конституцията на Република България, частност в областта на защита на лични данни;
  • изследване и Анализ за приложимостта на проекта в контекста на националното законодателство;
  • консултиране, относно съотношението на основните компетенции на участници в проекта.