Knowledgebiz Consulting -Sociedade de Consultoria Em Gestão Lda – KBZ

KnowledgeBiz (KBZ) е португалска компания за иновации и информационни системи. Възползвайки се от опита и участието си въвводещи изследователски инициативи, Knowledgebiz разработва модерни продукти и услуги, които могат да се адаптират към нуждите на клиентите. Компанията непрекъснато работи съвместно с различни партньори за повишаване на бизнес стойността си и се стреми да превърне идеите в нови стартиращи фирми, водени от предприемаческия си екип.