Дата: 04 - 05 февруари 2014 г.

Специален работен семинар на тема „Smart Surveillance: Global Perspectives” се проведе в началото на февруари 2014 г. в Пърт, Австралия. Домакин на събитието бе Университет Edith Cowan. Бяха представени интересни теми и нови разработки в областта на смарт наблюдението.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от доц. д-р Георги Димитров – Председател и Александра Цветкова - Изпълнителен директор.