Период: Юни 2011 - Май 2014
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Подходът на SMART комбинира технически преглед на ключови приложения с преглед на съществуващото законодателство с цел изследване на интелигентните системи за наблюдение. Проектът се фокусира върху значението на "мерките", като за целта ще бъде използвана експертизата на полицията и силите за сигурност в/извън ЕС за измерване на рисковите фактори в редица приоритетни приложения за интелигентни технологии за наблюдение, включително граничен контрол, контрол на тълпата, борбата с тероризма и е-правителство. Дейностите по проекта включват оценка на наличните предпазни мерки при наблюдението в интернет и свързаните с това рискове, по отношение на споделянето на данни и техния обмен. Проектът ще създаде съвкупност от инструменти, които биха били полезни на системните дизайнери, политици и законодатели в цяла Европа. На следващ етап проектът ще се насочи към второто значение на "мерки"- ще съдейства за създаването на европейска експертиза във връзка със законодателството за защитата на личните данни, за да подготви проектозакон, съдържащ редица мерки, гарантиращи данните и тълкуващи употребата на интелигентното наблюдение, съвместими с CFD 2008/977/JHA и други приложими нормативни актове.

Екипът на Фондацията участва като координатор на работен пакет „Интелигентни системи за наблюдение в ключова област 4 - Електронно управление”.

SMART се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Седма рамкова програма, номер на договора 261727.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.

Партньори по проекта