Дата: 20 юли 2009 г.

Тема: На кръгла маса „Обсъждане на пакета от проекти на нормативни актове за въвеждането на електронния документ и електронния подпис в съдебната система”, организирана от Висшия съдебен съвет, бяха представени и обсъдени проекти на нормативни актове за регламентиране на използването на електронния документ и електронния подпис в съдилищата. Събитието се осъществява по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие” по програма ОПАК.