На 07.12.2023г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев‘‘се проведе експертна кръгла маса на тема: "Използване на електронни доказателства за по-ефективна борба с трафика на деца с цел сексуална експлоатация". В рамките на кръглата маса взеха участие правоприлагащи органи, съдии, адвокати и практици в тази област. Те допринесоха за провеждането на пълноценна дискусия относно необходимостта от ефективен и всеобхватен отговор по отношение на преодоляването на предизвикателствата, свързани с технологично улеснения трафик на деца.

Несъмнено кръглата маса изигра решаваща роля за запознаване с настоящите практики относно използването на електронни доказателства в борбата с трафика на деца у нас, както и специфичните предизвикателства, пред които е изправена България в този контекст. Кръглата маса постави основите за бъдещи начинания и предостави добра възможност на заинтересованите страни да се съберат, да обменят опит и да работят съвместно за постигане на общи цели.

Вярваме, че новите идеи, знания и опит, които бяха обменени ще повлияят на бъдещите ни стратегии и действия да се справим с предизвикателствата и да проправим пътя към по-ефективни усилия за превенция на трафика на деца в нашата страна.

Новини относно проекта може да получите на следния линк: https://www.netlaw.bg/bg/a/podobryavane-na-vodenoto-v-cifrova-sreda-razsledvane-nakazatelno-presledvane-i-sdebni-procesi-za-razbivane-na-verigite-za-trafik-na-deca-disrupt