Lisbon Police (Португалия)

Португалската криминална полиция е по-висок орган на подчинение на Министерството на правосъдието, под надзора на органа прокуратурата. Нейните задачи като цяло са криминално предотвратяване и разследване, както и подкрепа на прокуратурата и съдебните власти.