Съдебна полиция - Португалия

Съдебна полиция – Португалия е полицейски орган от по-висок ранг, подчинен на Министерството на правосъдието. Като полицейско бюро за изследване на престъпността, Съдебна полиция – Португалия има определени правомощия за разследване на сериозни и организирани престъпления, които не могат да бъдат възложени на други правоприлагащи органи .