Maggioli S.p.A. - Италия

Maggioli играе водеща роля за тези, които работят в местния публичен сектор, предлагайки широк спектър от специфични, високо професионални решения в няколко области. Maggioli Informatica, ИТ полюсът на Maggioli Group, е квалифициран системен интегратор и лидер в предоставянето на цялостни ИТ услуги и консултации за местния публичен сектор.