Дата: 04 ноември 2016 г.

На 04 ноември 2016 г. в Прага, Чехия се проведе среща за обсъждане на Работни пакети 4-6 по проект MAPPING.

Фондация „Право и Интернет“ бе представена от Александра Цветкова – Ръководител на проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.