Дата: 06 февруари 2014 г.

Междинна среща на Управителния комитет посветена на втория стадий на развитие на SMART Toolkit и на SMART Policy Brief бе организирана като продължение на срещата през декември 2013 година.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от доц. д-р Георги Димитров – Председател и Александра Цветкова - Изпълнителен директор.