Дата: 19 декември 2013 г.

Специална междинна среща на Управителния комитетпосветена на развитието на SMART Toolkit и SMART Policy Brief се проведе на 19 декември 2013 г. в Фиумичино, Италия.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от Десислава Кръстева - Старши правен експерт.