Каква е целта на регламента:

С него се установяват единни правила за издателите на криптоактиви, които досега не са били регулирани от други актове на Европейския съюз (ЕС) в областта на финансовите услуги, и за доставчиците на услуги, свързани с такива криптоактиви (доставчици на услуги, свързани с криптоактиви).

Правилата обхващат:

  • изисквания за прозрачност и оповестяване при издаването, публичното предлагане и допускането на криптоактиви до платформа за търговия;
  • лицензирането и надзора на доставчиците на услуги, свързани с криптоактиви, и на издателите на токени, свързани с активи, и на електронни пари;
  • дейността, организацията и управлението на издателите и доставчиците на услуги за криптоактиви;
  • защитата на държателите на криптоактиви и на клиентите на доставчиците на услуги;
  • мерки за предотвратяване на търговията с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара.

Обучител: адв. Христо Нихризов