Министерство на правосъдието на Италия, Отдел „Лишаване от свобода“ - Proveditorato Regionale

Proveditorato Regionale е периферен орган на управление на Министерството на правосъдието в Италия. Компетентен е по въпросите, свързани с персонала, организация на услуги и институции, лицата, лишени от свобода, отношенията с местните власти и Националната здравна служба. Отделът изпълнява тези задачи на местно ниво в съответствие с плановете, насоките и директивите, създадени от централния департамент „Лишаване от свобода“ в Рим, и за да се гарантира съгласуваност на действията, предприети в италианските затвори.