​Minority Rights Group Европа

Minority Rights Group Европа е неправителствена организация, създадена през 1996 г. с идеална цел да насърчи и подпомогне дейността на Minority Rights Group International в Европа и Централна Азия. Minority Rights Group Европа е един от страгическите задгранични офиси на Minority Rights Group International, базиран в Будапеща, Унгария.

Дейността на Minority Rights Group Европа е насочена към гарантирането на правата на етнически, религиозни и езикови малцинства в Европа и Централна Азия, както и към насърчаване на сътрудничеството и взаимното разбиране между различните общности.