National School of Political Studies and Public Administration (Румъния)

Национален университет за политически науки и публична администрация, създаден през 1991 г. като училище за управление и обучение на специалисти за основните социални сфери, е повратна точка в румънската академична обстановка.